Aniversariantes

Dalva Cecilia da Silva, Gustavo Lira, Emilia Rodrigues, Juliana Miranda, Ligia Monteiro Jorge e Ruth Norico Komatsubara Okudaira.